Duurzaam toerisme, La Via Natura DNA

Duurzaam toerisme, La Via Natura DNA

Duurzaam toerisme, La Via Natura DNA

Duurzaam toerisme, La Via Natura DNA

Onze acties getuigen van onze toewijding aan duurzame ontwikkeling.

Maak kennis met voorbeelden van ervaringen die u zult krijgen tijdens uw verblijf op onze ledencampings.

Welkom op onze campings!

Sinds 2007 voert elk lid ter plaatse concrete acties uit om een stapje verder te gaan in het respect voor Natuur en Mens.
Ontdek samen met ons de ervaring van duurzame ontwikkeling en deel uw ideeën en kennis.

Wij wensen u een respectvol, onvergetelijk en verantwoord verblijf.

Beperk onz impact op het milieu

Laten we voorwerpen hergebruiken Dingen delen : Geef een tweede kans aan voorwerpen die u niet meer gebruikt: een boek, slippers, een fles met nog wat olie… U kunt zodoende dingen gebruiken die nog goed zijn, of andere mensen kunnen ze ook nog gebruiken. Samen delen in plaats van weggooien!

Laten we doorgaan met afval sorteren.
Maar het beste afval is afval dat niet bestaat. Ons afval gaat niet verloren door het selectief te sorteren, tot aan etensresten toe die u aan de kippen kunt voeren of in de compostbak kunt gooien. De geproduceerde compost is nuttig voor de moestuin of de vegetatie van de camping, het bespaart ook sproeiwater.

Actie ondernemen voor biodiversiteit Alle onze campings zijn lid van de LPO (de Franse Vogelbeschermingsbond) of van een plaatselijke vereniging voor natuurbehoud. Bij het onderhoud van onze campings houden wij rekening met de kleine bewonertjes: wildgroei, maaien op late data, planten van lokale plantenvariëteiten, bomen die de vogels voedsel verschaffen. U vindt ter plaatse veel informatie, gidsen of de inventaris van lokale planten- en diersoorten.

Sociale en menselijke contacten bevorderen

Onze campings zijn klein maar fijn en de ontvangst is er heel persoonlijk. Het is essentieel voor ons om de tijd te nemen om u goed te kunnen ontvangen en u vervolgens te begeleiden tijdens uw verblijf.

Laten we elkaar respecteren.

Laten we er samen een fijne tijd van maken en verrijkende ontmoetingen beleven. We geven prioriteit aan lokale seizoenbanen en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We beschermen onze medewerkers door producten te verbieden die gevaarlijk zijn voor gezondheid en biodiversiteit: bestrijdingsmiddelenvrije campings en gebruik van alleen ecologische producten

Een plaatselijk economisch samenwerkingsverband onttwikkelen

Onze managementmethode is gezond en duurzaam. We maken de dagelijkse keuze om de lokale economie te ondersteunen om u goede lokale producten aan te bieden en onze impact op het milieu te beperken.

U vindt heerlijke lokale producten in onze bars, restaurants, winkeltjes… Wij wensen u mooie smaakontdekkingen.

De plaatselijke handel steunen betekent ook: de uitstoot van kooldioxide terugbrengen, afval vermijden, grootschalige inkopen doen, herbruikbare verpakkingen bevorderen en zodoende afval verminderen.

Een deel van ons afval een andere bestemming geven bevordert de kringloop economie: brood gaat naar de dieren, koffiedik en compost naar de moestuinen… en schroot naar de plaatselijke ambachtslieden.

SAMEN duurzaam inzetten!